Voorwaarden

Voorwaarden

Afspraak en intake

 • De massagebehandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.
 • Bij massagesalon Time To Relax Now vinden we hygiëne erg belangrijk. Wij verwachten van onze cliënten hetzelfde. Massagesalon Time To Relax Now behoudt zich het recht voor een afspraak te annuleren of af te breken, indien er geen sprake is van een hygiënische of veilige situatie.
 • Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan is massagesalon Time To Relax Now helaas genoodzaakt de kosten van de behandeling voor 50% in rekening te brengen. En vanaf 12 uur van tevoren 100%.
 • Indien een afspraak vergeten wordt dient u de kosten van de behandeling 100% te vergoeden.
 • Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling houden we een kort intakegesprek met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie, die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 • Persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van cliënt aan derden verstrekt worden.
 • In bepaalde gevallen wordt cliënt aangeraden zijn/haar behandelend arts of specialist te raadplegen alvorens een massage te ondergaan.
 • We kunnen te allen tijden beslissen de massage niet door te laten gaan als blijkt dat de door cliënt opgegeven aandoening reden geeft tot contra-indicatie.

Tarieven en betaling

 • De tarieven van de massages/behandelingen staan vermeld op de website.
 • De tarieven zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
 • De betaling wordt na afloop van de massage/behandeling contant voldaan.

Cadeaubonnen en waardevouchers

 • Een cadeaubon of waardevoucher is niet inwisselbaar voor geld.
 • De cadeaubon of waardevoucher is onbeperkt geldig.
 • Bij twijfel over de echtheid van een in te leveren cadeaubon of waardevoucher behoudt massagesalon Time To Relax Now zich het recht voor deze als betaalmiddel te weigeren.

Aansprakelijkheid

De cliënt maakt uit vrije wil en op eigen verantwoordelijkheid gebruik van onze diensten. Massagesalon Time To Relax Now kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel.